Akce: I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka
Název mostu: Most přes I/27 na Chlumčany
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Společnost pro I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka
Realizace: 2020–2022

 

Silnice I/27 zajišťuje silniční spojení ve směru Plzeň – Klatovy a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků této komunikace. Účelem stavby bylo převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže.

Most ev. č. 18040-2 se nachází v extravilánu a propojuje okružní křižovatky na obou krajích mostu. Je zhotoven jako vzpěradlový rám o třech polích a převádí silnici III/18040 nad silnicí I/27, která je v daném místě vedena v zářezu. Spodní stavbu tvoří šikmé stěnové pilíře a šikmé vzpěry vetknuté do trámu nosné konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu a je tvořena deskovým nosníkem šířky 4.40 m s vyložením konzol 2.95 m Rozpětí polí jsou 17.92 + 28.5 + 13.93 m.

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Zatěžovací zkouška mostě přes I/27 – pohled na most od opěry 1 vlevo. Kliknutím obrázek zvětšíte – Zatěžovací zkouška mostě přes I/27 – zatížení v 1. poli. Kliknutím obrázek zvětšíte – Zatěžovací zkouška mostě přes I/27 – zatížení v 1. poli. Kliknutím obrázek zvětšíte – Zatěžovací zkouška mostě přes I/27 – zatížení v 1. poli.